Artikel fra oktober 2023
Læs hele avisen

Glemt asfaltløsning mere miljørigtig og holdbar

12-10-2023


Tyndlagsbelægningen PANgrip fra Pankas udleder væsentligt mindre CO2 end et ordinært slidlag

En norsk såkaldt LCA-undersøgelse viser, at TB-k-asfaltbelægninger har klare fordele over mere gængse belægningsløsninger. Analysen viser, at løsningen med tyndlagsbelægning fra Pankas udlejer 38 procent mindre CO2 sammenlagt ved produktion og udlægning, end et ordinært slidlag. Hertil har tyndlagsbelægningen PANgrip op mod 30 procent længere levetid, uden at koste mere. Den kan udlægges ved kun én arbejdsgang og derved gøre det muligt hurtigere at få bilerne tilbage på vejen.

En LCA-undersøgelse er en metode til at vurdere produkters miljøbelastning gennem hele livscyklus. Det gælder helt fra udvindingen af råmaterialer og fremskaffelse af naturressourcer, over fremstilling af produkter og brugen af det, til bortskaffelse af alle restprodukter.

 Ideen om at styrke vejlag med tynde og slidstærke asfaltbelægninger, såkaldte TB-k’er, er slet ikke ny. Den er i virkeligheden over 30 år gammel, hvor ønsket om tyndlagsbelægninger blev fremsat i kommunale udbud. Efterspørgslen var imidlertid kortvarig, da kun få danske asfaltproducenter havde produktionsapparat og maskiner til at fremstille og udlægge produktet. Sidenhen er TB-k løsningerne i det store hele gledet i baggrunden hos kommunerne på bekostning af mere konventionelle og let tilgængelige asfalttyper.

 

Pankas vil udbrede kendskabet

Med LCA-undersøgelsen som dokumentation ønsker Pankas nu at udbrede budskabet om den glemte asfaltbelægning, så TB-k løsningerne igen kan indgå som en mulighed i offentlige vejlægningsudbud.

”Vi er meget glade for, at vi nu har et konkret bevis på det, vi har vidst i over 30 år. Nemlig at TB-k belægningerne bør tages alvorligt som et holdbart og miljørigtigt valg i udbud. De passer perfekt ind i den grønne omstilling, som den offentlige sektor så brændende ønsker. Derfor vil vi gå forrest for at udbrede den nye viden og kendskabet til belægningstypen”, forklarer Kim Krøis, som er direktør for Pankas Danmark.

”Som udgangspunkt skal man som bygherre og rådgiver selvfølgelig stadig finde den rette løsning, som bedst passer til udbudsmaterialets beskrivelse af holdbarhed, funktionalitet, bæredygtighed og pris. Med den nye undersøgelse kan vi bevise overfor kommunerne, at PANgrip og lignende TB-k’er som minimum bør tages med i overvejelserne fremover”, siger Kim Krøis.

 

En fjerdedel med PANgrip

Selvom det ikke er længe siden, LCA-undersøgelsen blev offentliggjort, har de første offentlige kunder allerede anvendt PANgrip. Siden 2021 har en sammenslutning af kommunerne Hørsholm, Hillerød, Allerød, Frederikssund, Gribskov og Halsnæs haft Pankas som leverandør på vejarbejdet. Det har ført til, at afdelingen for Trafik, Vej og Park i Hillerød Kommune i 2022 udlagde over 40 kilometer ny asfalt, hvoraf cirka en fjerdedel er belagt med et slidlag PANgrip.

”Vi har primært valgt PANgrip til kommuneveje, hvor der er brug for en slidstærk og holdbar løsning, som kan holde på løse sten samt klare alle vejrforhold og hård belastning, fortæller Bent Ole von Müllen, der er projektleder i Trafik, Vej og Park ved Hillerød Kommune.

Udover kommunevejene i Hillerød Kommune, dækker PANgrip desuden kørebanen på blandt andet Storebæltsbroen og Motorring 3 ved København, samt flere lufthavne.


Billedtekster:

1.

En ny undersøgelse viser, at TB-k belægningerne har klare fordele over mere gængse belægningsløsninger. 

2.

Tyndlagsbelægningsløsningen PANgrip fra Pankas udleder 38 procent mindre CO2 sammenlagt ved produktion og udlægning, end et ordinært slidlag.

Del artikel

   
Læs mere på

Måske er du også interesseret i..

Maskin- & Materiel Magasinet · Telefon 20 86 44 99 · E-mail: redaktionen@mmm-online.dk