Slut med dobbeltsyn af entreprenørmaskiner

11-01-2018

Reglerne for maskiner med nummerplader forenkles

Det bliver lidt nemmere at være ejer af entreprenørmaskiner fra årsskiftet. Fra 1. januar behøver maskinejerne ikke længere at stille til syn både hos Færdselsstyrelsen og Arbejdstilsynet, som det har været tilfældet hidtil.

Begge myndigheder har stillet krav om årseftersyn af maskiner. Færdselsstyrelsen om et periodisk syn i en synshal af registreringspligtige motorredskaber. Arbejdstilsynet stiller krav om gennemførelse af eftersyn mindst en gang om året. Summa summarum: Indregistrerede maskiner, som for eksempel en dumper med nummerplader, skal nu til to lovpligtige syn om året.

Det laves der om på, når midnatsklokken falder i slag til 2018. Så vil det være tilstrækkeligt med et årligt eftersyn af en sagkyndig. Lovkravet gælder alle maskiner, uanset om de er med nummerplader eller ej.

Dermed stiller Færdselsstyrelsen fra den 1. januar ikke længere krav om, at motorredskaber med nummerplader skal til syn i en synshal. Reglerne for maskiner med nummerplader bliver de samme som for maskiner uden nummerplader. Nemlig ét lovpligtigt eftersyn, som gennemføres efter Arbejdstilsynets regler.

 

De er omfattet

Materielsektionen i Dansk Byggeri lister disse eksempler op på maskiner, som fremover skal til lovpligtigt årseftersyn efter Arbejdstilsynets regler mindst hver 12. måned:

Gravemaskiner

Teleskoplæssere

Dumpere

Dozere

Læssemaskiner

Personlifte

Det er fortsat maskinejeren, der skal sørge for, at maskinen til enhver tid er sikker at anvende, og at kravet om ét årligt eftersyn overholdes. Overtrædelser kan medføre påbud og bøder med Arbejdstilsynet som afsender.

 

Billedtekst:

 

Fra 1. januar er der synsmæssigt ikke forskel på maskiner med og uden nummerplader. Det er tilstrækkeligt med ét lovpligtigt eftersyn om året.

Læs mere på

Måske er du også interesseret i..

Maskin- & Materiel Magasinet · Telefon 20 86 44 99 · E-mail: redaktionen@mmm-online.dk